Raana Lehtinen

Raana Lehtinen on helsinkiläinen taidemaalari. Maalaaminen on hänelle ennen kaikkea tapa jäsennellä ympäristöä ja elää kokonaisesti, tavoitteenaan levittää hyvää mieltä ja uskoa positiiviseen tulevaisuuteen.